O nas

Pracownia Rozwoju i Terapii ProArche

Jako zespół integrujemy różne podejścia terapeutyczne i prorozwojowe, a łączy nas dbałość o  klienta. Ponieważ rozwój wiąże się dla nas z poczuciem dobrostanu psychicznego, współpracujemy z Poradnią Zdrowia Psychicznego Epimeleion.

Zapraszamy do wspólnej podróży, która prowadzić może różnymi ścieżkami i przebiegać w indywidualnym tempie.


Zespół

 

Dorota Mrozek

– psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowany praktyk SE (Somatic Experiencing Practicioner), także dr nauk hum. w dziedzinie literaturoznawstwa. Obecnie asystentka podczas szkolenia Somatic Experiencing w Polsce (nauczyciele Doris Rothbauer i Ursula Funke-Kaiser) oraz w Indiach (w zespole Efu Nyaki).

Łączy podejście systemowo-narracyjne z metodą SE, pozwalającą na pracę w obszarze traumy również od strony odczuć z ciała. Prowadzi terapię indywidualną oraz – we współpracy z drugą terapeutką – terapię par i rodzin. 

W przeszłości pracowała jako adiunkt w IFP UAM, specjalizując się w literaturze dziecięcej i jej kontekstach, także – psychologicznych. Od 2011 r. pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Epimeleion, od  kilku lat prowadzi również Pracownię ProArche.

Ukończyła całościowy kurs psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu, w tej chwili w trakcie kilkuletniego szkolenia dyplomowego w Instytucie Terapii Narracyjnej w Londynie (ukończyła Level Two Training in Narrative Therapy). Systematycznie uczestniczy w konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (m.in. „Release of Trauma Trough the Body – 1th European Conference on Somatic Experiencing”, 4-6 VI 2015, Helsingor, Dania; „Co-constructing bridges of meaning – 4th Europe+ Conference of Narrative Therapy and Community Work”, 6-9 VII 2016, Barcelona; „1th Conference of Narrative Therapy and Community Work”, 29-30 VI 2017, Brighton). Regularnie bierze udział w Zjazdach Psychiatrów Polskich PTP (Katowice, 16-18 VI 2016 r.; Lublin, 27-29 VI 2013 r.) czy EPA (26th European Congress of Psychiatry, Nicea, 3-6 III 2018 r.).

Swoją pracę poddaje superwizji w Polsce i za granicą.

Jest członkiem WTTS, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Prowadzi sesje również online. Możliwość terapii także w języku angielskim.

e-mail: dorota@proarche.pl; tel. 605 218 314; www.dorotamrozek.pl


magda

Magda Dzięgielewska

– certyfikowana terapeutka psychodramy, trenerka Familylab, praktyk IFS, doświadczona pedagożka i dydaktyk, hispanistka. W swojej pracy integruje różne humanistyczne nurty terapeutyczne, wykorzystuje podejście psychoterapeutyczne egzystencjalne, psychodramę, somatic experiencing, focusing, Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny). Ukończyła szkolenie  I  i  II stopnia w Psychodrama Institute für Europe, jest absolwentką Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Dydaktyki. Ukończyła szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska, poziom I  ścieżki edukacji w ramach treningu terapii IFS, szkolenie Intro Somatic Experiencing. 

Społeczniczka działająca charytatywnie na rzecz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo –wychowawczych, współzałożycielka Fundacji Chcemisie oraz Fundacji Pomocy Dzieciom – Tak po Prostu. Od 18 lat towarzyszy dzieciom i młodzieży po traumach oraz ich  opiekunom w szukaniu mocy i zasobów. Tworzy spektakle dla wychowanków ośrodków, współpracuje z ich rodzinami. Prowadzi warsztaty terapeutyczne dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizuje warsztaty, koncerty, eventy charytatywne. Jest członkinią Polskiego Instytutu Psychodramy. Na co dzień współtworzy Pracownię ProArche.

Swoją pracę poddaje superwizji Hilde Goett oraz Osnat Arbel.

Prowadzi sesje również online. Możliwość terapii w języku angielskim i hiszpańskim.

e-mail: magda@proarche.pl; tel. 605 677 963; www.takpoprostu.org


aldona

Aldona Kłobska

–  trenerka, coach, fizjoterapeutka. Z racji wykształcenia bliska jest jej praca z ciałem, wie, że to ciało mówi nam o aktualnej kondycji stanu umysłu i ducha. Dyplomowana, doświadczona trenerka (umiejętności trenerskie zdobywała we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz coach (w akredytacji ICF) – ukończyła Erikson College International „The Art and Science of Coaching”. Posiada 18-letnie doświadczenie pracy w dużych międzynarodowych firmach, poznała również specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestniczyła w projekcie coachingowym jako coach dla „Akademii Przywództwa Liderów Oświaty” Jacka Santorskiego, organizowanym przez fundację Humanites. Prowadzi firmę szkoleniową zajmującą się motywacją, przywództwem oraz  budowaniem zaangażowania. Jest wolontariuszem i spikerem Fundacji CSR Res severa www.ressevera.pl. Współtworzy Festiwal filmów odpowiedzialnych 17 celow www.17celow.pl

e-mail: aldona@proarche.pl; tel. 600 305 172; http://www.lokomotywacja.pl


monika

Monika Wirżajtys

– psycholożka, terapeutka, teatrolożka, SEP (Somatic Experiencing Practicioner, nr certyfikatu EASE: PLPLUS 16027). Obecnie asystentka w zespole Doris Rothbauer, prowadzącej trzyletni kurs SE we Wrocławskiej Pracowni Psychoterapii i Terapii „Plus”. W swojej pracy wykorzystuje sztukę, psychodramę i doświadczanie somatyczne.

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, szkolenie psychoterapeutyczne I stopnia (Psychodrama Institute for Europe E.V., Berlin, Certificate 2009), prezes Fundacji Wytwórnia Marzeń, współzałożycielka Fundacji Art-House oraz Gabinetu Komunikacji Born2Create w Warszawie; prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną  w Instytucie Terapii Integralnej, zajmując się między innymi leczeniem stresu, traumy, depresji czy PTSD; wykłada, realizuje programy szkoleniowe i warsztaty (m.in.: TEDx Bydgoszcz, UKW, WSI, WSG, Collegium Medicum); reżyseruje spektakle teatralne, pisze bajki i piosenki; skuteczność swoich metod terapeutycznych sprawdzała nawet w więzieniu. Fanka kreatywności zorientowanej na wartości i sens.

e-mail: monika@proarche.pl; tel. 509 401 889;  www.wytworniamarzen.pl


Paulina Mejsner

Jestem terapeutką Somatic Experiencing® (SE) w trakcie 3 letniego kursu certyfikującego (metoda leczenia traumy i zaburzeń stresowych, oparta na neurobiologicznych podstawach, która obejmuje pracę ze świadomością ciała), członkini Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing, trener biznesu, autorka programów szkoleniowych i holistycznego programu regeneracyjnego „Czuły Wyjazd” (>>>obejrzyj<<<). Obecnie kończę studia na kierunku psychologia na SWPS w Poznaniu. Jestem entuzjastką pracy z ludźmi grupowo i indywidualnie. Pomagam swoim klientom odzyskać kontrolę nad własnym życiem i pokonać ograniczenia, które są narzucane przez trudne sytuacje życiowe.

Zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej osób dorosłych, gdzie w atmosferze akceptacji i uważności towarzyszę i wspieram w procesie terapeutycznym.

Pracuję z konkretnymi zaburzeniami post-traumatycznymi związanymi z traumą szokową (upadki i zranienia, wypadki komunikacyjne, procedury medyczne, nadużycia seksualne, przemoc, katastrofy naturalne, topienie, duszenie).
Pracuję również z traumami okresu rozwojowego, urazami psychicznymi i emocjonalnymi, w tym byciu świadkiem zdarzeń traumatycznych.
W swojej pracy zajmuje się również późnymi następstwami traumy, manifestującymi się w przewlekłych zaburzeniach typu: problemy w relacjach z innymi, poczucie braku satysfakcji z życia, zaburzenia psychosomatyczne, nieradzenie sobie ze stresem, brak poczucia własnej wartości, przewlekła depresja, uogólniony ból czy wiele innych symptomów i syndromów. Moją pracę poddaje systematycznej superwizji. 

Kwalifikacje:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, kierunek Psychologia (w trakcie).
  • Warsztat wprowadzający w metodę Somatic Experiencing (SE) psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu.
  • 3 – letnia Szkoła Terapii Somatic Experiencing – w trakcie (Pracownia Psychoedukacji i Terapii Plus PTP, Wrocław) psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu.
  • Roczna Szkoła Trenerów Biznesu, potwierdzona certyfikatem. Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.
  • Instruktor Pilates I i II stopień na poziomie rozszerzonym Pilates Core MT.
  • Certyfikowany konsultant DISC D3.

Współpraca

Izabela Rzysko

– w Pracowni ProArche prowadzi zajęcia jogi w podejściu vinyasa krama. O swoim podejściu do jogi mówi: „Mam takie swoje motto, które towarzyszy mi od kilku lat i w pełni oddaje to, czym dla mnie jest joga. Można rozwinąć matę i ćwiczyć asany, zejść z niej i nie mieć pojęcia, czym jest joga, ale można też rozwinąć matę i praktykować w totalnym skupieniu i oddaniu, po czym zejść z niej i poczuć, że dopiero wtedy zaczyna się joga. Właśnie tak staram się do tego podchodzić, nie zapominać, że najważniejsza joga to ta w codziennym życiu, a asany są częścią większej całości.

Do w pełni świadomej praktyki jogi dojrzewałam kilka lat. Dzisiaj to jest moja ścieżka, którą podążam, której jestem wierna i całkowicie oddana. Nic nie daje mi tyle siły, nie uczy takiej pokory i nie daje takiego dystansu do życia jak codzienna praktyka.

Styczeń 2016 i marzec 2017 roku spędziłam w Mysore ucząc się pod okiem Saratha R. Joisa w Patthabi Jois Ashtanga Yoga Institute. To były najpiękniejsze i najważniejsze miesiące w moim jogowym życiu.

Przyszedł taki moment, że chciałam podzielić się radością z praktyki z innymi, i bardzo chciałam stanąć po drugiej stronie maty. W 2018 roku ukończyłam nauczycielski Ashtanga Vinyasa Yoga RYS 200 Yoga Alliance z Basią Lipską. We wrześniu 2014 roku rozpoczęłam kurs nauczycielski u Macieja Wieloboba (Kurs nauczycielski Vinyasa Krama. Nieprzerwanie trwa ze wzgldu na dojazdy do Krakowa). Ukończyłam szkolenie dla instruktorów jogi „Fizjoterapeutyczne aspekty jogi. Metodyka nauczania asan” u Mateusza Stańczaka. W czerwcu 2016 roku ukończyłam Ashtanga Yoga Teachers Training z Manju P. Joisem w Berlinie.

Uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez: Basię Lipską Larsen, Manju Pattabhi Joisa, Marię Stróżyk, Ewę Makowską, Macieja i Agnieszkę Wielobób, Patrycję Gawlińską, Agnieszkę Berę, Nancy Gilgof, Przemka Nadolnego, Marię Stróżyk, Mateusza Dekera, Małgorzatę Kobus-Kwiatkowską, Andreę Lutz, Mateusza Stańczaka, Davida Keila, Beatę Darowską, Justynę Jaworską, Dany Sa, Davida Garrigues’a.

Na co dzień praktykuję Ashtanga Vinyasa Yogę i Vinyasa Kramę. Jedna pobudza moją spokojną naturę, a druga wycisza tę, która bardzo potrzebuje wyciszenia.”

tel. 668 067 395; http://www.izabelarzysko.pl